Tippiq

Tippiq was een platform waar de bewoner van een huis zelf diensten kan af- en aansluiten en de data die hieraan gekoppeld is, zelf kan beheren. Aan de andere kant biedt tippiq een overzicht van welke (sociale) diensten er in jouw buurt actief zijn zoals snappcar, djeepo, croqqer, etc. In 2016 ben ik gevraagd opnieuw naar de applicatie te kijken en opnieuw te ontwerpen.

Client:TippiqOpdrachtgever:Alliander n.v.UX & Design:Dezzign

Flowcharts

Het systeem moest op de schop, maar waar begin je dan? Als eerste ga je aan de slag met brainstormen, alles opschrijven wat in je opkomt en vervolgens de uitkomsten organiseren en de resultaten in schets opzetten.

Vanuit de eerste schetsen ontstaat een flowchart. Deze visualiseert de informatiestructuur van het systeem. Dit wordt de basis voor de applicatie en moet dus goed zijn.

Privacy van de gebruiker was in dezen een extra uitdaging. De drie losse entiteiten: ‘diensten’, ‘mijn huis’ en ‘bewonersaccount’ moesten samen één platform worden zonder alle informatie van de gebruiker aan elkaar prijs te geven.

FlowchartFlowchart

Wireframes

Op basis van de flowchart worden de eerste ontwerpen van het systeem voorzichtig visueel gemaakt met wireframes. Wireframes geven een beeld van de plaatsing van de content, zonder het helemaal uit te ontwerpen. Hierdoor zijn ze flexibel en makkelijk aanpasbaar. Dit geeft veel ruimte om snel te schakelen met de betrokken partijen.

Omdat het een nieuw product is zijn alle wegen nog nieuw. Hierdoor is het handig als alles nog niet in steen staat geschreven.

Wireframes

Designs

De wireframes dienen als geraamte voor de opmaak van de designs.In de wireframes is de plaatsing van de content al bepaald. Het enige wat nu nog moet gebeuren is alles in de correcte huisstijl opmaken en zorgen dat alles helder en begrijpbaar wordt weergeven voor de eindgebruiker.

Designs

Iconenset

IconsIcons

Landingspagina

Naast de applicatie zelf heb ik ook enkele landingspagina’s gemaakt waarbij ik ook enkele illustraties voor gemaakt heb.

Landingspagina