Kinderboeken.nl

Op kinderboeken.nl vind je, je raadt het al, veel kinderboeken! Voor alle leeftijden zijn er boeken en toebehoren te vinden. Kinderboeken.nl is een onderdeel van WPG media waarvoor ik een aantal jaar gewerkt heb. Tijdens deze periode heb ik onder andere aan de vernieuwing van dit platform gewerkt. Op basis van de bestaande vormgeving en de nieuwe wensen heb ik het ontwerp hiervoor doorontwikkeld tot wat het nu is.

Meer weten?

Bel of mail me dennis@dezzign.nl | +316 231 080 59