Digitale Vertrouwens-infrastructuur

Om beter uit te kunnen leggen wat de digitale vertrouwensstructuur inhoudt, ben ik gevraagd om ondersteunende illustraties te maken voor een project dat wordt geleid door een samenwerkingsverband tussen een aantal gemeenten, de landelijke politie en brandweer en andere maatschappelijk betrokken instellingen. Samen zijn zij aan het zoeken naar een manier om ervoor kunnen zorgen dat bepaalde essentiële informatie gedeeld en beschikbaar kan worden in specifieke situaties.

Een voorbeeld: er staat een huis in brand. De brandweer krijgt dan voor dat huis toegang tot informatie zoals bijvoorbeeld het aantal bewoners, waar de trappen zich bevinden in het huis en of er explosieve gassen in het pand aanwezig zijn. Hierdoor vergroten ze de kans om iedereen veilig te stellen en de brand zo snel mogelijk te blussen.

Meer weten?

Bel of mail me dennis@dezzign.nl | +316 231 080 59